TERRASBEZOEK

Van 28 april t/m 18 mei is het terras elke dag geopend van 12-18 uur. Vanaf 19 mei is het terras geopend van 11-20 uur.

 

Wij werken met reserveringen aan de ingang.

U kunt zich daar melden voor een plaatsje op het terras. 

Wij mogen maximaal 50 personen toelaten op het terras. 

U kunt plaatsnemen met 2 personen of uw eigen huishouden.

 

Ook op en rondom het terras, houden we rekening met de maatregelen en richtlijnen van het RIVM. Wij kunnen dit echter niet alleen, en vragen u om met ons mee te denken.

 

Terrassenbesuch

Vom 28. April bis zum 18. Mai ist die Terrasse jeden Tag von 12-18 Uhr geöffnet. Ab 19. Mai ist die Terrasse von 11-20 Uhr geöffnet.

 

Wir arbeiten mit Reservierungen am Eingang.

Sie können sich dort für einen Platz auf der Terrasse melden. 

Es dürfen maximal 50 Personen auf der Terrasse sein. 

Sie können mit 2 Personen oder Ihrem eigenen Haushalt sitzen.

 

Auch auf und um die Terrasse berücksichtigen wir die Maßnahmen und Richtlinien des RIVM. Wir können dies nicht alleine tun und bitten Sie, mit uns zu denken.