Maatregelen Coronavirus

Om verspreiding van het Corona virus verder tegen te gaan, houden wij rekening met de maatregelen en richtlijnen van het RIVM. Wij kunnen dit echter niet alleen, en vragen u om met ons mee te denken. 

Wij hanteren voor een bezoek aan de Beachclub (of het nu om een restaurant- of terrasbezoek gaat) de volgende richtlijnen:

 

1. Reserveren voor restaurantbezoek binnen is verplicht. Wij reserveren een tafel binnen volgens de standaard richtlijnen. Is er plek en goed weer, dan kunt u buiten een tafel uitkiezen. Reserveer je tafel via de knop hierboven.

2. Vooraf inventariseren wij bij u uit hoeveel huishoudens het gezelschap bestaat - en of niemand klachten vertoont.

3 U mag bij ons plaatsnemen met 2 personen of 1 huishouden aan 1 tafel. Bij reserveringen houden we hiermee rekening.

4 Wij ontvangen alle gasten op het terras en in het restaurant met het controlegesprek, daarna registreren we u bezoek en mag u plaatsnemen.

5 Bij drukte wijzen we u de tafel toe, om zoveel mogelijk traffic op het terras in goede banen te leiden.

6 Houd aub 1,5 meter afstand als dit kan. Neem aan tafel enkel plaats met mensen uit het eigen huishouden.

7 Volg de markeringen op de vloeren.

8 Verplaats geen tafels of stoelen omdat een andere plek op het terras u leuker lijkt.

9 Toiletbezoek is alleen toegestaan voor geregistreerde bezoekers.

 

Coronavirus-Maßnahmen

Um die Ausbreitung des Coronavirus weiter zu verhindern, berücksichtigen wir die Maßnahmen und Richtlinien des RIVM. Wir können dies jedoch nicht allein tun und bitten Sie, mit uns mitzudenken. 

Wir verwenden die folgenden Richtlinien für einen Besuch im Beachclub (unabhängig davon, ob es sich um einen Restaurant- oder Terrassenbesuch handelt):

 

1. Reservierungen für Restaurantbesuche im Inneren sind erforderlich. Wir reservieren einen Tisch im Inneren gemäß den Standardrichtlinien. Wenn Platz und gutes Wetter vorhanden sind, können Sie sich einen Tisch im Freien aussuchen. Buchen Sie Ihren Tisch über die obige Schaltfläche.

2. Im Voraus werden wir eine Bestandsaufnahme machen, aus wie vielen Haushalten das Unternehmen besteht - und ob sich niemand beschwert.

3 Sie können bei uns mit 2 Personen oder 1 Haushalt an 1 Tisch sitzen. Wir berücksichtigen dies bei unseren Vorbehalten.

4 Wir empfangen alle Gäste auf der Terrasse und im Restaurant mit dem Check-up, danach registrieren wir Ihren Besuch und Sie dürfen sich setzen.

5 Im Falle von Menschenansammlungen werden wir Ihnen den Tisch zuweisen, um möglichst viel Verkehr auf der Terrasse zu kontrollieren.

6 Bitte halten Sie nach Möglichkeit einen Abstand von 1,5 Metern ein. Findet am Tisch nur mit Personen aus dem eigenen Haushalt statt.

7 Folgen Sie den Markierungen auf den Stockwerken.

8 Verschieben Sie keine Tische oder Stühle, denn ein anderer Platz auf der Terrasse scheint Ihnen mehr Spaß zu machen.

9 Toilettenbesuche sind nur für registrierte Besucher erlaubt.